• IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena” 

               Drejtor: Bilal Alaj,

               Kontakti: +382 30 414 -109

  • NP për kultivimin dhe mbrojtjen e egërsirave

              Drejtor: Ajet Zaga,

              Kontakti: +382 30 401 541

  • SHPK RTUL Ulqini

             Drejtor: Muzafer Çaushi,

             Kontakti: +382 03 412 060

             Fax:+382 03 401 120

  • Agjencia për ndërtimin dhe zhvillimin e Ulqinit Ulqin

              Drejtor: Shpëtim Maraj

              Kontakti: +382 30 412 937

  • NP Qendra për kulturë Ulqin

             Drejtor: Musa Hoxha

             Kontakti:+382 30 411 806

             Fax: +382 30 412 904

  • NP Ujësjellësi dhe kanalizimi

               Drejtor Fuad Haxhibeti

               Kontakti: +382 30 425 004

  • NP për veprimtari komunale

             Drejtor Skender Kaleziqi

             Kontakti: +382 30 425 217

             Fax:+382 30 425 004

  • Organizata turistike Ulqin

             Drejtor Fatmir Gjeka

             Kontakti: +382 30 412 333

             Fax:+382 30 412 335