Shtëpia e shëndetit Ulqin "B. Vujosheviq"
Drejtori: Pavle Marnikoviq
Tel: +382 30 412 424
Fax: +382 30 401 167

Qedra për punë sociale - njësia rajonale Ulqin
Kontakti: Meto Duraku
Tel: +382 30 412 205
Fax: +382 30 401 549