08. Maj 2017.

Thirje publike për dhënijen me qira të tokës së Komunës për vendosjen e objekteve me karakter të përkohshëm (Vendimi për zgjedhjen e ofertuesve më të volitshëm)

Komuna e Ulqinit shpall thirje  publike (grumbullimin e ofertave ) për  dhenijen me qira  te tokës  në pronësi të komunës  per  vendosjen e objekteve me karakter  të përkohshem.sipas Planit  per  vendosjen e ...

Më shumë
24. Mars 2017.

Thirrje publike për zgjedhjen e 2 (dy) anëtarëve të Këshillit të RTUL

Në bazë të nenit 147 të Ligjit për mediat elektronike (“Fl. Zyr. MZ”, nr. 46/10), nenit 64 të Ligjit për shoqëritë ekonomike (“Fl. Zyr. RMZ”, nr. 6/02), nenit 32, paragrafi 1, pika 18 të Ligjit për vetëqeverisjen ...

Më shumë
22. Shkurt 2017.

Thirrje publike për pronarët e tokave bujqësore

Në vazhdimësi të aktiviteteve për promovim të investimeve, Komuna e Ulqit fton të gjithë pronarët e tokave bujqësore, të cilën posedojnë jo më pak se 1 hektar (10.000 m²) tokë bujqësore dhe janë të interesuar ...

Më shumë
15. Dhjetor 2016.

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2016 (Vendimi)

Në bazë të nenit 5. Vendimit mbi mënyren proceduren dhe kriteret e ndarjes së mjeteve shoqatave  joqeveritare e shpallur në („Fl. Zyr.MZ", nr. 37/2014), KOMUNA E ULQINIT KOMISIONI PËR NDARJEN E MJETEVE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE shpallë KONKURS ...

Më shumë
02. Dhjetor 2016.

Shpallje publike për organizim të ekspozitës publike / manifestimit

Në kuadër të projektit  për “Zhvillimin e qendrueshëm të ekosistemit detar dhe bregdetar nëpërmes ruajtjes s faunës detare”  - Komuna e Ulqinit, hap SHPALLJE PUBLIKE për organizim të ekspozitës publike / ...

Më shumë
Konkurs për ndarjen e bursave studenteve të talentuar për vitin shkollor 2016/2017
26. Tetor 2016.

Konkurs për ndarjen e bursave studenteve të talentuar për vitin shkollor 2016/2017

KOMUNA E  ULQINIT     SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË  DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE  Në bazë të nenit 7 të Vendimit për ndarjen e bursave për studentët e talentuar te Komunës së Ulqinit, shpallë ...

Më shumë
29. Qershor 2016.

Thirja e katërt publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshëm 2016

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirrjen e katërt publike për dhënien me qira të tokës për ngritjen e objekteve të përkohshme në bazë të planit të objekteve të përkohshme për vitin 2016.

Më shumë
08. Qershor 2016.

Thirja e tretë publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshëm 2016 (Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë)

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirrjen e tretë publike për dhënien me qira të tokës për ngritjen e objekteve të përkohshme në bazë të planit të objekteve të përkohshme për vitin 2016.

Më shumë
Thirja e dytë publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshëm 2016
27. Prill 2016.

Thirja e dytë publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshëm 2016

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirrjen e dyte publike për dhënien me qira të tokës për ngritjen e objekteve të përkohshme në bazë të planit të objekteve të përkohshme për vitin 2016 Me qira jepen lokacionet që janë ...

Më shumë
Thirje publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshëm 2016