18. Novembar 2020.

Na osnovu člana 40.  Zakona o lokalnoj samoupravi  („Službeni list Crne Gore”, broj 02/2018 i 34/2019), člana 66.  Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj („Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 27/20),     

SAZIVAM PRVU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:

-Pomen žrtvama pandemije CoVID19 i našem odborniku Dritan Alaju 

-Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 22.07.2020. godine.

1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ulcinj za 2020. godine,
3. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Ulcinj za 2019. godinu,
4. Predlog Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Ulcinj, br. 02-53/20-1 od 06.07.2020. godine,
5. Predlog Odluke o visini, načinu obračuvanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Ulcinj, br. 02-54/20-1 od 06.07.2020. godine,
6. Predlog odluke o donošenju Strategije razvoja sporta opštine Ulcinj za 2020-2021 godine, br. 02-50/20-1 od 16.06.2020. godine,

       Izbor i imenovanja 

7. Predlog Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o obrazovanju odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Ulcinj,
8. Predlog Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o obrazovanju odbora za statut i propise  Skupštine opštine Ulcinj,
9. Predlog Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o obrazovanju odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i saradnju sa dijasporom Skupštine opštine Ulcinj,
10. Predlog Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o obrazovanju odbora za društvene djelatnosti i predstavke i pritužbe Skupštine opštine Ulcinj,

Sjednica će se održati u ponedjeljak, dana  07.12. 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

       

PREDSJEDNIK,

Dr Ilir Çapuni

 

Raspored sjednica radnih tijela

Br.

Radno tijelo 

Dan Datum

Vrijeme i mjesto 

1.

Odbor za statut i propise 

Srijeda 02.12.2020.

10:00, Sala za sastanke

2.

Odbor za finansije, ekonomiju i razvoj

Četvrtak 03.12.2020.

10:00, Sala za sastanke

3.

Odbor za prostorno planiranje, zaštitu prostora i komunalno-stambene poslove  

Petak 04.12.2020

10:00, Sala za sastanke

4.

Odbor za izbor i imenovanja 

Petak 04.12.2020.

11:00, Sala za sastanke

5.

Odbor za društvene djelatnosti, predstavke i pritužbe

Srijeda

02.12.2020.

12:00 Sala za sastanke 

Link za Materijal Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj:

http://www.ul-gov.me/Prva-sjednica-drugog-redovnog-zasijedanja/5101/Materijal-za-Prvu-sjednicu-prvog-redovnog.shtml

 

Saziv Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj

Datum: 18. Novembar 2020. | Veličina: 0.66MB | Adobe PDF