09. Novembar 2020.

Obavještenje: Odlaganje Javne rasprave na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Pinješ2, na dio katastarske parcele br. 7246/14 KO Ulcinj, Opština Ulcinj

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A  zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost ...

Opširnije
16. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta Opština Ulcinj Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
15. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
13. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocima projekta Mučović Enver, Mučović Vahid i Mučović Muhamed, iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-534/20-2

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
30. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, donijeto Rješenje br. 06-498/20-2

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
30. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosioc projekta, OPŠTINA ULCINJ, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
28. Septembar 2020.

Obavještenje: Da su nosioci projekta, Mučović Enver, Mučović Vahid i Mučović Muhamed, iz Ulcinja podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da su ...

Opširnije
21. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Baruti Group" d.o.o., iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-493/20-2

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost da je nosiocu projekta „Baruti Group“ ...

Opširnije
11. Septembar 2020.

Obavještenje: da je nosiocu projekta „Berisha Invest Group" d.o.o., iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 492/20-2

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
11. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu,

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije