02. Decembar 2017.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT: " IZGRADNJA POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE, NA KATASTARSKOJ PARC.BR. 10/3 KO BRATICA, PLANSKA ZONA 5, U ZAHVATU PUP-A ULCINJ, NIJE POTREBNA PROCIJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
21. Novembar 2017.

Rešenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat: "Izgradnja objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a "Ulcinj grad" za lokalitet "Kodre 1"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
15. Novembar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat "Poljoprivredni objekat- Skladište" na kat.parc br. 10/3, KO Bratica, planska zona 5 u zahvatu PUP-a, Ulcinj

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
27. Oktobar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a "Ulcinj grad" za lokalitet "Kodre 1"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
27. Oktobar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat : "Izvođenje radova na izgradnji objekta - Daljinsko upravljanje kontrolno-mjerne stanice u Bijeloj Gori"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
11. Jul 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u opštini Ulcinj"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
18. Oktobar 2017.

Rešenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat: "Izgradnja i funkcionisanje poslovnog objekta, namjene proizvodnja namještaja i izložbeni salon sa administrativnim prostorom"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
13. Oktobar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat: "Objekat za proizvodnju hrane za pčele "

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
10. Oktobar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat: "Izvođenje radova na izgradnji objekta - Daljinsko upravljanje kontrolno-mjerne stanice u Bijeloj Gori"

 Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
04. Oktobar 2017.

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat: " Izgradnja i funkcionisanje poslovnog objekta , namjene proizvodnja namještaja i izložbeni salon sa administrativnim prostorom"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije