02. Korrik 2019.

-19.06.2019-

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni 00:00:00

Mehmed Mila: 00:03:58

Bojan Đakonović , Džavid Hodžić : 00:05:15

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:07:04

Ajet Zaga:  00:09:01 - 00:14:52

Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : 00:15:11

Replika: Sabri Salaj & Florim Pali : 00:16:26

Haxhi Sulejmani : 00:24:50

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni 00:27:00

 

-Nastavak Sjednice: 20.06.2019-

 

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni 00:30:32

Sead Osmanović:  00:31:31

Bojan Đakonović,: 00:33:30

Naser Resulbegović: 00:34:22

Beqir Selloviq:  00:36:55

Sabri Salaj:  00:37:40

Sead Osmanović: 00:39:22

Borislav Bašović: 00:41:20

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni 00:43:01

Sead Osmanović: 00:44:34

Ahmed Aloshi, Ardijan Mavriq :  00:46:32

Džavid Hodžić:  00:51:40

Borislav Bašović:  00:52:12

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:53:41

Ardijan Mavriq:  00:54:40

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:55:00

Ahmed Aloshi:  00:55:45

Predsjednik Opštine Ulcinj loro Nrekić: 00:58:35

Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani, Džavid Hodžić :  01:07:50

Ardijan Mavriq: 01:11:25

Haxhi Sulejmani:  01:13:57

Predsjedavajući S.O Ulcinj Sabri Salaj: 01:13:16

Borislav Bašović: 01:15:40

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:  01:16:11

Predsjedavajući S.O Ulcinj Sabri Salaj:  01:16:46

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni:  01:19:14

Bojan Đakonović: 01:28:13

Haxhi Sulejmani: 01:30:18

Ardijan Mavriq: 01:36:06

Džavid Hodžić:  01:46:48

Ardijan Mavriq:  01:48:48

Omer Bajraktari: 01:50:30

Ilir Harasani: 01:55:30

Borislav Bašović - Mavriq Ardijan:   01:58:05 

Replika Ilir Čapuni - Borislav Bašović: 02:08:43

Haxhi Sulejmani: 02:11:43

Predsjedavajući S.O Ulcinj Sabri Salaj:  02:14:13

Nazif Cungu : 02:14:02

Ahmet Aloshi: 02:21:06

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 02:22:30

Predsjedavajući S.O Ulcinj Sabri Salaj:  02:35:47

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni: 02:37:21

Zamjenik Sekretara S.O Ulcinj Đerđa Pepđonović:  02:38:45

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:   02:39:58

Zamjenik Sekretara S.O Ulcinj Đerđa Pepđonović, :  02:40:54

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:   02:41:42

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 02:43:52

Ardijan Mavriq: 02:44:40

Ahmed Aloshi: 02:45:45

Bojan Đakonović, Džavid Hodžić,Haxhi Sulejmani,: 02:48:52

Eleonora Shata: 02:52:48

Eleonora Shata: 02:58:02

Ahmed Aloshi: 02:59:16

Eleonora Shata: 03:01:28

Haxhi Sulejmani: 03:02:44

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 03:05:14

Ahmed Aloshi :  03:06:48

Agron Mehmeti:  03:08:56

Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni :  03:10:53

Ardijan Mavriq: 03:13:06

Arijan Ljamović : 03:17:36

Florim Pali: 03:21:24

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:24:03

Ahmet Aloshi : 03:25:22

Eleonora Shata : 03:27:41

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:28:34 - 03:29:11

Predsjednik Opštine Ulcinj loro Nrekić: 03:29:18

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:35:01 - 03:35:57

Haxhi Sulejmani: 03:36:05

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:37:48

Borislav Bašović: 03:40:48

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:41:25

Ahmet Aloshi : 03:42:03

Ardijan Mavriq: 03:45:08

Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : 03:45:56

Ilir Harasani: 03:48:32

Ardijan Mavriq, Ahmet Aloshi  : 03:49:29

Borislav Bašović: 03:54:17

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 03:56:00

Mustafa Gorana: 04:00:06

Hadixhe Gjoni: 04:11:58

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 04:15:51

 

-Nastavak Sjednice: 24.06.2019.-

 

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni : 04:16:04

Naser Resulbegović : 04:18:29

Replika- Kabilj Jakupović, Hadixhe Gjoni  : 04:27:40

Zejnepa Lika: 04:53:20

Ardijan Mavriq: 05:05:20

Sabri Salaj: 05:09:10

Replika- Hadixhe Gjoni - Mavriq 05:14:08

Agron Mehmeti: 05:19:25

Haxhi Sulejmani: 05:26:24

Nazif Cungu: 05:34:57

Omer Bajraktari: 05:44:27

Replika- Luigj Shkrela Nazif Cungu: 05:51:07

Zejnepa Lika ( replika - Luigj Shkrela- Nazif Cungu) : 06:11:52

Dritan Alaj: 06:24:13

Borislav Bašović: 06:26:24

Sabri Salaj: 06:29:15

Ilir Čapuni : 06:30:04

Ajet Zaga: 06:31:45

Haxhi Sulejmani: 06:33:20

Mustafa Gorana: 06:36-24:

Hadixhe Gjoni: 06:44:14

Sabri Salaj: 06:49:32

Agron Mehmeti: 06:51:23

Florim Pali: 06:55:19

Replika - Ardijan Mavriq/Luigj Shkrela: 07:02:47

Džavid Hodžić: 07:23:35

Nazif Cungu: 07:26:12

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 07:26:57

Ilir Čapuni: 07:37:55

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 07:42:22

Ilir Čapuni: 07:43:14

Luigj Shkrela: 07:45:55

Ahmet Aloshi: 07:48:43

Bojan Đakonović: 07:54:13

Replika: Sabri Salaj & Haxhi Sulejmani: 07:55:25

Luigj Shkrela - Haxhi Sulejmani: 08:02:10

Ilir Čapuni: 08:06:19

Ahmet Aloshi: 08:06:55

Luigj Shkrela: 08:09:22

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni: 08:12:07

Milazim Mustafa: 08:13:45

Ilir Čapuni: 08:16:51

Milazim Mustafa: 08:19:26

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni: 08:20:36

Luigj Shkrela: 08:22:10

Ilir Čapuni: 08:27:24

Agron Mehmeti: 08:29:27

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 08:33:20

Agron Mehmeti: 08:38:28

Predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić: 08:41:00

Ilir Čapuni: 08:43:22

Mustafa Gorana: 08:44:50

Bojan Đakonović: 08:54:47

Predsjednik S.O Ulcinj Ilir Čapuni: 08:48:12