05. Korrik 2022.

Trupat punues 2022-2026

Këshilli për Zgjedhje dhe Emërime • Asllan Llunji- Kryetar • Qemal Bajri- anëtar • Valmir Pereziq- anëtar • Merita Subašić Šabanović- anëtare   Këshilli për Statut dhe Dispozita ...

Më shumë

Trupat punues 2018-2022

Këshilli për Zgjedhje dhe Emërime     •    Sabri Salaj     •    Luigj Shkrela     •    Beqir Sellaj     •    Jasmina Hasa ...

Më shumë

Trupat punues 2014-2018

K omisioni  për zgjedhje dhe emërime Xhaudet Cakuli Nazif Cungu Beqir Selloviq Arjana Kurmemović Loro Nrekić Mehmet Zenka Skender Elazagić Komisioni për statut dhe dispozita Genci Nimanbegu Sabri Salaj Arijan Murati Haxhi Sulejmani Beqir ...

Më shumë