30. Gusht 2019.

Video: Mbledhja e Tretë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 31.07.2019.

1. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:00:00 2. Predsjednik Opštine Loro Nrekić: 00:01:35 3. Naser Resulbegović : 00:05:18 4. Sabri Salaj: 00:10:20 5. Haxhi Sulejmani: 00:16:26 6. Agron Mehmeti: 00:17:58 7. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:20:39 8. Borislav ...

Më shumë
04. Korrik 2019.

Video: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 19.06.2019, 20.06.2019, 24.06.2019.

19.06.2019. Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni 00:00:00   Mehmed Mila,: 00:03:58   Bojan Đakonović , Džavid Hodžić : 00:05:28   Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni: 00:07:21 Ajet Zaga: 00:11:10   Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : 00:17:23 Replika: ...

Më shumë
02. Korrik 2019.

Video: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 29.05.2019, 10.06.2019

Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 Haxhi Sulejmani 00:09:23 Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:13:00 Borislav Bašović 00:16:53 Nazif Cungu 00:18:36 Borislav Bašović 00:21:30 Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:24:39 Florim Pali 00:28:39 Sabri Salaj ...

Më shumë
02. Korrik 2019.

Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 19.06.2019, 20.06.2019, 24.06.2019.

-19.06.2019- Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni  00:00:00 Mehmed Mila: 00:03:58 Bojan Đakonović , Džavid Hodžić :  00:05:15 Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:07:04 Ajet Zaga:   00:09:01  -  00:14:52 Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 10.06.2019.
19. Qershor 2019.

Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 10.06.2019.

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  - 00:02:367 2. Džavid Hodžić:   00:02:46  -  00:03:46 3. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 00:03:47  -  00:07:34 4. Mustafa Gorana:   00:07:45  -  00:13:03 5. Mejlinda ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 29.05.2019.
12. Qershor 2019.

Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 29.05.2019.

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:06:36 2. Sabri Salaj  00:06:42  -  00:07:13 3. Haxhi Sulejmani  00:07:45  -  00:11:09 4. Predsjednik Opštine Loro Nrekić  00:11:14  -  00:13:03 5. Predsjednik Skupštine: ...

Më shumë
VIDEO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019
29. Mars 2019.

VIDEO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

1. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:06:42 2. Predsjednik Loro Nrekić - 00:07:38 - 00:09:30 3. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:09:31 - 00:11:24 4. Agron Mehmedi: 00:11:27 - 00:12:29 5. Predsjednik Loro Nrekić: 00:12:46 - 00:15:46 6. Sead Osmanović: 00:16:40 - ...

Më shumë
AUDIO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019
27. Mars 2019.

AUDIO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

Predsjednik Ilir Čapuni:  00:00:00  -  00:06:33 Predsjednik Loro Nrekić -  00:06:38  -  00:08:23 Predsjednik Ilir Čapuni:  00:08:25  -  00:10:07 Agron Mehmedi:  00:10:09  -  00:11:31 Predsjednik Loro Nrekić:  00:11:33 ...

Më shumë
Video: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018
08. Janar 2019.

Video: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018

1. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:04:14 2. Agron Mehmeti: 00:04:29 - 00:05:24 3. Omer Bajraktari: 00:05:51 - 00:07:17 4. Predsjednik Opštine Loro Nrekić: 00:07:35 - 00:11:15 5. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:11:16 - 00:14:20 6. Sead ...

Më shumë
AUDIO: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018
29. Dhjetor 2018.

AUDIO: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:11 2. Agron Mehmeti 00:04:16 - 00:04:55 3. Omer Bajraktari 00:05:10 - 00:06:30 4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:06:43 - 00:10:19 5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:21 - 00:14:20 6. Sead Osmanović ...

Më shumë