Audio nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të komunës së Ulqinit - 28.02.2023.
03. Mars 2023.

Audio nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të komunës së Ulqinit - 28.02.2023.

 1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 1:18 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:45 4. Merita Subasić/Šabanović: 7:30 5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 10:29 6. Bojan Ćetković: 10:49 7. Kryetari i ...

Më shumë
Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
30. Dhjetor 2022.

Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:01   3. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  04:16 4. Haxhi Sulejman:  17:17 5. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  19:20 6. Mustafa ...

Më shumë
30. Dhjetor 2022.

Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:01   3. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  04:16 4. Haxhi Sulejman:  17:17 5. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  19:20 6. Mustafa ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregult të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
23. Dhjetor 2022.

Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregult të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

  1.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:46   3.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  05:03   4. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari:  09:40   5. Kryetari i Kuvendit Ardijan ...

Më shumë
Audio: Parlamenti i Fëmijëve
17. Nëntor 2022.

Audio: Parlamenti i Fëmijëve

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 08:14 3. Adela Malusheviq: 08:57 4. Belmin Šabović: 11:09 5. Nikolla Selçanin - Kryetari Omer Bajraktari: 13:53 6. Pjetër Elezoviq - Leard Taipi:18:40 6. Belmin Šabović: ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Parë e Seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
18. Tetor 2022.

Audio: Mbledhja e Parë e Seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit. 1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 03:07 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 05:04 4. Aslan Lunji: ...

Më shumë
02. Gusht 2022.

Audio: Mbledhja e Katërt e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 29.07.2022

  1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja e Kuvendit Mirjeta Gjoni: 02:23 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 04:02 4. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 07:26 5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 10:38 6. Haxhi Sulejmani: 16:52 7. Kryetari i ...

Më shumë
20. Korrik 2022.

Audio: Mbledhja e Dytë e Seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Mbledhja e Dytë e seancës së Parë 17.06.2022. Transkripti 1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Mirjeta Gjoni: 00:27 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:36 - 13:03 -------------------------------------------------------------------------- ...

Më shumë
22. Qershor 2022.

Audio: Mbledhja konstituive e Kuvendit të Komunës së Ulqinit e thirur nga Qeveria e Malit të Zi

Mbledhja konstituive mbajtur më 02.06.2022. 1. Kryesuesi i Kuvendit Mehmed Zenka: 00:00 2. Ilir Čapuni: : 12:03 3. Kryesuesi i Kuvendit Genci Nimanbegu : 13:53 4. Naser Resulbegović : 18:45 5. Kryesuesi i Kuvendit Genci Nimanbegu : 21:32 6. Ilir Čapuni: : ...

Më shumë
22. Qershor 2022.

Pjesa e parë e Mbledhjes konstitutive mbajtur më 25.05.2022/ Vazhdimi i mbledhjes konstitutive mbajtur më 31.05.2022.

Pjesa e parë e Mbledhjes konstituive mbajtur më 25.05.2022.  1. Sekretari i Kuvendit - Besart Resuljani: 00:51 2. Udhëheqesja e seancës së Kuvendit - Jasmina Hasa : 00:53 3. Kryetari i Komisionit zgjedhor - Vladimir Filipović: 03:31 4. ...

Më shumë