22. Janar 2024.

Video: Mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 28 dhe 29.12.2023

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja i Kuvendit Valdete Osmani/Husiq: 01:14 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 03:13 4. Haxhi Sulejmani: 12:15 5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 14:50 6. Haxhi Sulejmani: 15:34 7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: ...

Më shumë
15. Dhjetor 2023.

Video: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 12.12.2023

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja i Kuvendit Mirjeta Gjoni: 01:00 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 02:51 4. Qemal Bajri: 06:52 5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 07:50 6. Haxhi Sulejmani: 11:57 7. Asllan llunji: 18:56 8. Trupat punues (Fitim ...

Më shumë
02. Nëntor 2023.

Audio: Mbledhja e Parë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 31.10.2023

Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:10 Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: O2:02 Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 04:00 Fitim Dragoviq: 07:29 Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 08:21 Fitim Dragoviq: 10:08 Haxhi Sulejmani: 14:00 Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
04. Gusht 2023.

Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  00:10 Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  2:11 Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  4:36 Haxhi Sulejmani:  14:59 Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  19:54 Kryetari i Komunës Omer Bajraktari:  21:54 Qemalj ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Parë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
04. Prill 2023.

Audio: Mbledhja e Parë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 1:40 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:50 4. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 9:18 5. Merita Subašic: 12:02 6. Haxhi Sulejmani (replika) Nela Milovic: 13:32 7. Kryetari i ...

Më shumë
Audio nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të komunës së Ulqinit - 28.02.2023.
03. Mars 2023.

Audio nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të komunës së Ulqinit - 28.02.2023.

 1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 1:18 3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:45 4. Merita Subasić/Šabanović: 7:30 5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 10:29 6. Bojan Ćetković: 10:49 7. Kryetari i ...

Më shumë
Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
30. Dhjetor 2022.

Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:01   3. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  04:16 4. Haxhi Sulejman:  17:17 5. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  19:20 6. Mustafa ...

Më shumë
30. Dhjetor 2022.

Audio nga mbledhja e Tretë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:01   3. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  04:16 4. Haxhi Sulejman:  17:17 5. Kryetari i Kuvendit  Ardijan Mavriq:  19:20 6. Mustafa ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregult të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
23. Dhjetor 2022.

Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregult të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

  1.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  00:00   2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq:  02:46   3.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq:  05:03   4. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari:  09:40   5. Kryetari i Kuvendit Ardijan ...

Më shumë
Audio: Parlamenti i Fëmijëve
17. Nëntor 2022.

Audio: Parlamenti i Fëmijëve

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00 2. Sekretaresha i Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 08:14 3. Adela Malusheviq: 08:57 4. Belmin Šabović: 11:09 5. Nikolla Selçanin - Kryetari Omer Bajraktari: 13:53 6. Pjetër Elezoviq - Leard Taipi:18:40 6. Belmin Šabović: ...

Më shumë