07. Janar 2020.

Audio: Mbledhja e Dytë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 23.12.2019., 30.12.2019.

Mbledhja e mbajtur me 23.12.2019. Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni: 00:00:00 Nazif Cungu: 00:04:01 Muamer Raščić: 00:06:50 Borislav Bašović: 00:09:09 Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni: 00:10:39 Kryetari i Komunës Loro Nrekić replika Nazif Cungu: 00:11:16 ...

Më shumë
07. Nëntor 2019.

Video: Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 31.10.2019.

1. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 00:00:00 2. Sead Osmanović: 00:02:11 3. Bojan Đakonović - Haxhi Sulejmani : 00:09:07 4. Sead Osmanović : 00:11:55 5. Nazif Cungu: 00:13:35 6.Luigj Shkrela: 00:20:38 7. Arijan Murati: 00:25:10 8. Sead Osmanović: 00:27:00 9. ...

Më shumë
06. Nëntor 2019.

Video: Mbledhja e jashtëzakonshme dhe mbledhja e Parë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 28.10.2019.

1. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:00:00 2. Kryetari i Komunës Ulqinit loro Nrekić: 00:01:48 3. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni 00:04:26 4. Ardijan Mavriq - Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni : 00:09:45 5. Jasmina Hasa - Kryetari i Kuvendit  Ilir ...

Më shumë
01. Nëntor 2019.

Audio: Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 31.10.2019.

1. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 00:00:00   2. Sead Osmanović: 00:02:01 3. Kryetaret e keshilleve Bojan Đakonović - Haxhi Sulejmani : 00:08:55 4. Sead Osmanović : 00:11:40 5. Nazif Cungu: 00:13:17 6.Luigj Shkrela: 00:20:15 7. Arijan Murati: 00:24:52 8. Sead ...

Më shumë
29. Tetor 2019.

Audio:Mbledhja e jashtëzakonshme dhe mbledhja e Parë e seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 28.10.2019.

Mbledhja e jashtezakonshme 28.10.2019.   1. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 00:00:00 2. Kryetari i Komunes se Ulqinit loro Nrekić: 00:01:36 3. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni 00:04:14   Mbledhja e Parë e senacës së Dytë të rregullt 28.10.2019 ...

Më shumë
30. Gusht 2019.

Video: Mbledhja e Tretë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 31.07.2019.

1. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:00:00 2. Predsjednik Opštine Loro Nrekić: 00:01:35 3. Naser Resulbegović : 00:05:18 4. Sabri Salaj: 00:10:20 5. Haxhi Sulejmani: 00:16:26 6. Agron Mehmeti: 00:17:58 7. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:20:39 8. Borislav ...

Më shumë
04. Korrik 2019.

Video: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 19.06.2019, 20.06.2019, 24.06.2019.

19.06.2019. Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni 00:00:00   Mehmed Mila,: 00:03:58   Bojan Đakonović , Džavid Hodžić : 00:05:28   Kryetari i Kuvendit Ilir Çapuni: 00:07:21 Ajet Zaga: 00:11:10   Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : 00:17:23 Replika: ...

Më shumë
02. Korrik 2019.

Video: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- 29.05.2019, 10.06.2019

Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 Haxhi Sulejmani 00:09:23 Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:13:00 Borislav Bašović 00:16:53 Nazif Cungu 00:18:36 Borislav Bašović 00:21:30 Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:24:39 Florim Pali 00:28:39 Sabri Salaj ...

Më shumë
02. Korrik 2019.

Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 19.06.2019, 20.06.2019, 24.06.2019.

-19.06.2019- Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni  00:00:00 Mehmed Mila: 00:03:58 Bojan Đakonović , Džavid Hodžić :  00:05:15 Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:07:04 Ajet Zaga:   00:09:01  -  00:14:52 Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani : ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 10.06.2019.
19. Qershor 2019.

Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 10.06.2019.

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  - 00:02:367 2. Džavid Hodžić:   00:02:46  -  00:03:46 3. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 00:03:47  -  00:07:34 4. Mustafa Gorana:   00:07:45  -  00:13:03 5. Mejlinda ...

Më shumë