03. Mars 2023.
Audio nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të komunës së Ulqinit - 28.02.2023.

 1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00

2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 1:18

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:45

4. Merita Subasić/Šabanović: 7:30

5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 10:29

6. Bojan Ćetković: 10:49

7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 11:57