04. Prill 2023.
Audio: Mbledhja e Parë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00

2. Sekretarja e Kuvendit Valdete Osmani Husiq: 1:40

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:50

4. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 9:18

5. Merita Subašic: 12:02

6. Haxhi Sulejmani (replika) Nela Milovic: 13:32

7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 21:35

8. Bojan Cetkovic: 22:21

9. Dr.Ilir Çapuni: 24:13

10. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 25:41

11. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 28:46

12. Kryetari i Komunës Omer Bajraktar: 29:05

13. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 32:28

14. Asllan Llunji: 34:40

15. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 37:58

16. Haxhi Sulejmani: 43:19

17. Fitim Dragovic: 44:22

18. Kryetari i Komunës Omer Bajraktar: 47:20

19. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 48:40

20. Dr. Ilir Çapuni (predsjednici Odobra) Haxhi Sulejmani: 50:39

21. Zeqarije Sulejmani: 56:50

22. Qemal Bajri: 1:01:05

23. Asllan Llunji: 1:02:35

24. Bojan Cetkovic: 1:08:03

25. Dr. Ilir Çapuni: 1:09:23

26. Mustafa Bardhi: 1:11:09

27. Zeqarije Sulejmani: 1:14:55

28. Qemal Bajri: 1:17:20

29. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:18:17

30. Arijan Murati: 1:19:32

31. Dr. Ilir Çapuni: 1:24:00

32. Arijan Murati: 1:26:35

33. Dr. Ilir Çapuni: 1:29:19

34. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:30:10

35. Mustaf Bardhi: 1:30:52

36. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:31:21

37. Valmir Pereziq: 1:33:59

38. Dr. Ilir Çapuni: 1:35:38

39. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 1:39:59

40. Haxhi Sulejmani: 1:41:15

41. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:42:52

42. Asllan Llunji: 1:45:49

43. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:48:28

44. Merita Subašic/Šabanovic: 1:50:38

45. Asllan Llunji: 1:56:17

46. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 2:00:34

47. Dr. Ilir Çapuni: 2:04:36

48. Bojan Cetkovic: 2:21:20

49. Haxhi Sulejmani: 2:22:30

50. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 2:35:21

51. Dr. Ilir Çapuni: 2:29:51

52. Bojan Cetkovic-Haxhi Sulejmani-Nela Milovic-Valmir Pereziq (replika) : 2:31:40

53. Dr. Ilir Çapuni: 2:53:27

54. Bojan Cetkovic: 5:58:45

55. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 2:59:55

55. Besart Hoxha: 3:01:37

56. Mehmed Tafica: 3:02:48

57. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:10:17

58. Qemal Bajri: 3:12:06

59. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:14:30

60. Nenkryetarja Kuvendit Nela Milovic: 3:21:38

61. Bojan Cetkovic: 3:22:44

62. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 3:23:11