03. Prill 2024.

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:33

2.Sekretarja i Kuvendit Valdete Osmani/Husiq: 00:54

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 03:08

4. Fitim Dragaj: 10:17

5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 12:44

6. Aldina Nikočević: 13:10

7. Fitim Dragaj: 15:40

8. Haxhi Sulejmani: 17:53

9. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 20:20

10. Beqir Sellaj: 27:49

11. Haxhi Sulejmani: 28:30

12. Dr.Ilir Çapuni : 22:21

13. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 24:03

14. Haxhi Sulejmani: 25:21

15. Nela Milović: 28:26

16. Beqir Sellaj: 29:36

17. Haxhi Sulejmani: 31:00

18. Trupat punës: 33:06

19. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 36:21

20. Aldina Nikočević: 37:31

21. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 41:46

22. Vera Marđonović: 43:16

23. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 45:30

24. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 47:06

25. Trupat punës: 47:54

26. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 50:30

27. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 51:12

28. Trupat punës: 52:17

29. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 54:03

30. Kryetari Kumunes Omer Bajraktari: 54:53

31. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 56:31

32. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 58:14

33. Vera marđonović: 59:02

34. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq : 59:54

35. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq : 1:01:00 Seanca zgjati: 01:03:48