24. Mars 2023.

Thirja për mbledhjen e Parë të seancës së Parë të rregullt

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fletorja zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/20, 50/22 dhe 84/22), dhe nenit 66 i Rregullores së Punës tëKuvendit të ...

Më shumë