02. Korrik 2019.
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00
Haxhi Sulejmani 00:09:23
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:13:00
Borislav Bašović 00:16:53
Nazif Cungu 00:18:36
Borislav Bašović 00:21:30
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:24:39
Florim Pali 00:28:39
Sabri Salaj 00:31:59
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:38:30
Haxhi Sulejmani 00:39:59
Arijan Ljamović 00:44:07
Ilir Harasani 00:47:54
Florim Pali 00:50:15
Nazif Cungu 00:52:12
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:55:04
Leonora Shata 00:56:00
Borislav Bašović 00:58:41
Ardijan Mavrić 01:02:15
Leonora Shata 01:04:37
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:06:51
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 01:12:16
Borislav Bašović 01:26:15
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:26:44
Omer Bajraktari 01:37:50
Haxhi Sulejmani 01:40:35
Arijan Murati 01:42:00
Leonora Shata 01:46:04
Džavid Hodžić 01:46:59
Beqir Salloviq 01:49:00
Borislav Bašović 01:50:35
Sabri Salaj 01:57:50
Ardijan Mavrić 02:00:06
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:01:15
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 02:03:32
Predsjednici odbora: Bojan Đakonović Haxhi Sulejmani 02:27:35
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 02:32:50
Leonora Shata 02:49:30
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 02:50:50
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:59:49
Ahmed Aloshi 03:04:50
Burim Kroma 03:05:51
Predsjednici odbora: Bojan Đakonović Haxhi Sulejmani 03:08:42
Replika: Luigj Shkrela- Haxhi Sulejmani 03:20:00
Džavid Hodžić 03:33:25
Jasmina Hasa 03:38:55
Ilir Harasani 03:44:19
Naser Resulbegović 03:51:22
Replica: Sabri Salaj - Haxhi Sulejmani Luigj Shkrela 03:58:40
Beqir Salloviq 04:23:54
Agron Mehmeti 04:27:33
Nazif Cungu 04:31:07
Borislav Bašović 04:39:50
Burim Kroma 04:44:15
Borislav Bašović 04:53:04
Haxhi Sulejmani 04:54:40
Ahmed Aloshi 04:56:20
Agron Mehmeti 04:59:00
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 05:01:00
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:13:00
Luigj Shkrela 05:18:38
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:21:32
Predsjednici Odbora Haxhi Sulejmani Bojan Đakonović 05:22:05
Sead Osmanović 05:25:06
Haxhi Sulejmani 05:27:51
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:28:37
Mustafa Gorana 05:30:48
Predsjednici Odbora: Haxhi Sulejmani Bojan Đakonović, Džavid Hodžić 05:39:00
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:41:49
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 05:42:28
Ardijan Mavrić 05:43:50
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:45:21
Borislav Bašović 05:45:57
Nazif Cungu 05:47:00
Jasmina Hasa 05:56:56
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:00:11
Omer Bajraktari 06:01:00
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:06:01
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 06:07:53
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:17:18
Mustafa Gorana 06:25:12
Majlinda Kurt, Haxhi Sulejmani Džavid Hodžić 06:30:50
Arijan Murati 06:34:11
Jasmina Hasa 06:36:51
Haxhi Sulejmani 06:39:47
Agron Mehmeti 06:41:14
Mustafa Gorana 06:48:09
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:49:40
Haxhi Sulejmani 06:51:24
Mustafa Gorana 06:53:00
Majlinda Kurt, Džavid Hodžić 06:56:59
Mustafa Gorana 06:59:57
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 07:01:08
Mustafa Gorana 07:04:08
Majlinda Kurt, 07:09:53
Agron Mehmeti 07:11:23
Nela Milović 07:14:16
Ardijan Mavriq 07:17:00
Dritan Alaj 07:18:15
Direktor Parking Servisa Aleksandar Jacović 07:19:29
Naser Resulbegović 07:24:52
Agron Mehmeti 07:29:00
Omer Bajraktari 07:31:06
Arijan Ljamović 07:34:00
Predsjednik Opštine Loro Nrekić 07:38:28
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 07:43:51
Mustafa Gorana 07:50:01
Majlinda Kurt, Haxhi Sulejmani, 07:53:50
Agron Mehmeti 07:55:48
Florim Pali 08:00:06
Mustafa Gorana 08:03:15
Džavid Hodžić 08:07:40
Florim Pali 08:09:51
Direktor Parking Servisa Aleksandar Jacović 08:12:15
Agron Mehmeti 08:15:20
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 08:17:30
Mustafa Gorana 08:19:27
Majlinda Kurt, Džavid Hodžić 08:22:24
Agron Mehmeti 08:24:01
Mustafa Gorana 08:25:27
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 08:25:54
Pranvera Sulić 08:27:00
Majlinda Kurt, 08:28:20
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 08:28:51
Miljazim Mustafa 08:29:57
Majlinda Kurt, Haxhi Sulejmani 08:31:57
Florim Pali 08:33:09
Miljazim Mustafa 08:37:55
Agron Mehmeti 08:40:30
Omer Bajraktari 08:41:29
Miljazim Mustafa 08:43:17
Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 08:44:14