29. Tetor 2019.

Mbledhja e jashtezakonshme 28.10.2019.

 

1. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 00:00:00

2. Kryetari i Komunes se Ulqinit loro Nrekić: 00:01:36

3. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni 00:04:14

 

Mbledhja e Parë e senacës së Dytë të rregullt 28.10.2019

 

3. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni 00:04:52

4. Ardijan Mavriq - Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni : 00:09:12

5. Jasmina Hasa - Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:13:54

6. Naser Resulbegović - Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:16:47

7. Ilir Harasani: 00:18:22

8. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:19:35

9. Replika: Haxhi Sulejmani, Arijan Ljamović, Ardijan Mavriq: 00:21:34

10. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:34:54

11. Borislav Bašović: 00:40:00

12.Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 00:40:46

13. Haxhi Sulejmani: 00:41:57

14. Nazif Cungu: 00:42:40

15. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni: 00:43:02

16. Borislav Bašović: 00:46:40

17. Kryetari i Kuvendit  Ilir Čapuni - Borislav Bašović: 00:49:10

18. Sabri Salaj: 00:51:30

19. Eleonora Šata: 00:53:00

20. Kryetari i Komunes se Ulqinit Loro Nrekić: 01:03:00

21. Nela Milović: 01:07:35

22. Ilir Harasani: 01:08:45

23. Sabri Salaj: 01:11:07

24. Bojan Đakonović: 01:16:52

25. Nela Milović: 01:18:38

26. Florim Pali: 01:19:50

27. Agron Mehmeti: 01:21:58

28. Sabri Salaj - Borislav Bašović: 01:27:00

29. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni 01:31:20

30. Sabri Salaj : 01:35:35

31. Haxhi Sulejmani: 01:37:25

32. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 01:37:50

33. Sabri Salaj: 01:38:57

34. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 01:40:26

35. Ahmet Aloshi: 01:44:17

36. Bojan Đakonović, Džavid Hodžić, Haxhi Sulejmani: 01:48:28

37. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 01:52:33

38. Sabri Salaj: 01:55:00

39. Kryetari i Kuvendit Ilir Čapuni: 01:57:55