15. Korrik 2020.

Thirja e mbledhjes e dytë të seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018), nenit 19 dhe 79 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës ...

Më shumë