Lajmërim Se bartësi i projektit FAF&CO Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
18. Qershor 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit FAF&CO Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Aktvendimi nr. 06-238/18: Vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë, për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë "Lamela1" dhe "Lamela2", në parc. urban. nr.27, zona "B", nënzona"6", në kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit",  Ulqin
13. Qershor 2018.

Aktvendimi nr. 06-238/18: Vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë, për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë "Lamela1" dhe "Lamela2", në parc. urban. nr.27, zona "B", nënzona"6", në kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit", Ulqin

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Lajmërim Se për bartësin e projektit "MTEL" Sh.p.k., nga Podgorica  është sjell Aktvendimi nr.06-120/18  me të cilin refuzohet miratimi  Elaboratit  për projektin: Stacioni i telefonisë mobile "UL 19 – Meteriz"
06. Qershor 2018.

Lajmërim Se për bartësin e projektit "MTEL" Sh.p.k., nga Podgorica është sjell Aktvendimi nr.06-120/18 me të cilin refuzohet miratimi Elaboratit për projektin: Stacioni i telefonisë mobile "UL 19 – Meteriz"

Në bazë të nenit 24 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
Lajmërim Se bartësi i projektit „Mastering" Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
28. Maj 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit „Mastering" Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Lajmërim se bartësi i projektit, DOO „MASTERING" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
10. Maj 2018.

Lajmërim se bartësi i projektit, DOO „MASTERING" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 dhe 53/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
Lajmërim Se bartësi i projektit, „TremaEngineering2" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
09. Maj 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit, „TremaEngineering2" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 dhe 53/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
Lajmërim se bartësi i projektit  Sindikata komunale i Ulqint, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
18. Prill 2018.

Lajmërim se bartësi i projektit Sindikata komunale i Ulqint, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Lajmërim se për bartësin e projektit  KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO  sh.p.k. Podgoricë,  është sjell Aktvendim nr. 06- 28 /18 datë 04.04.2018
13. Prill 2018.

Lajmërim se për bartësin e projektit KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO sh.p.k. Podgoricë, është sjell Aktvendim nr. 06- 28 /18 datë 04.04.2018

Në bazë të nenit 24 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
Lajmërim Se bartësi i projektit   „Vëllezrit Kollari" sh.p.k. , Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „ Objekti për prodhimin e vajit të ullirit
05. Prill 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit „Vëllezrit Kollari" sh.p.k. , Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „ Objekti për prodhimin e vajit të ullirit

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
22. Mars 2018.

Lajmërim për bartësin e projektit Cungu&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 54/18 datë, 20.03.2018 vj., ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë