03. Mart 2018.

OBAVJEŠTENJE Da je nosilac projekta Bilal Kraja iz Pistule, Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: " Objekat za proizvodnju maslinovog ulja"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
02. Mart 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta "KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO" d.o.o iz Podgorice,ul. Cetinjska11. V sprat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
22. Januar 2018.

OBAVJEŠTENJE L&L Company d.o.o. Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
22. Januar 2018.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT Izvodenje radova na izgradnji objekta Daljinski upravljane kontrolno- mjerne stanice DUKMS-e

Sekretarijat  za  komunalne  djelatnosti  i  za-stitu  ambijenta,  na  osnovu  clana  13  Zakona  o  procjeni uticaja na zivotnu sredinu („Slu2beni list RCG", br. 80/05, „Slu2beni list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 ...

Opširnije
22. Januar 2018.

OBAVJEŠTENJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA U OPŠTINI ULCINJ

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
18. Januar 2018.

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: "Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj"

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
16. Januar 2018.

OBAVEŠTENJE „L&L Company"d.o.o. Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
12. Januar 2018.

Obaveštenje nosilac projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
15. Januar 2018.

OBAVEŠTENJE projekta „GRANIRT&MERMER"d.o.o Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
15. Decembar 2017.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT: „Bratica Commerce" d.o.o, Postavljanje privremenog objekta – skladišno-prodajne, na dijelu kat.parc br. 5411/4, KO Ulcinj.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj     O B A V J E Š ...

Opširnije