Obavještenje Da je nosilac projekta, MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
28. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta, MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta DOO „MASTERING" , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
10. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta DOO „MASTERING" , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta „TremaEngineering2" d.o.o. podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
09. Maj 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta „TremaEngineering2" d.o.o. podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obavještenje da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
18. April 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obaveštenje da je nosiocu projekta, KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO d.o.o Podgorica, donijeto Rješenje br.06- 28 /18 od 04.04.2018
13. April 2018.

Obaveštenje da je nosiocu projekta, KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO d.o.o Podgorica, donijeto Rješenje br.06- 28 /18 od 04.04.2018

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta  „Braća Kolari" d.o.o , Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  Uljara "Braća Kolari"
05. April 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta „Braća Kolari" d.o.o , Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uljara "Braća Kolari"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obavještenje nosiocu projekta, Cungu&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 54 /18 od 20.03.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu
22. Mart 2018.

Obavještenje nosiocu projekta, Cungu&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 54 /18 od 20.03.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obavještenje Da je nosilac projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: Bazna stanica mobilne telefonije
21. Mart 2018.

Obavještenje Da je nosilac projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: Bazna stanica mobilne telefonije

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe ...

Opširnije
OBAVEŠTENJE nosiocu projekta, Bilal KRAJA, Pistula Ulcinj, donijeto Rješenje kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: " Objekat za proizvodnju maslinovog ulja"
21. Mart 2018.

OBAVEŠTENJE nosiocu projekta, Bilal KRAJA, Pistula Ulcinj, donijeto Rješenje kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: " Objekat za proizvodnju maslinovog ulja"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcin O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obaveštenje Da je nosilac projekta Cungu&Co D.O.O, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Adaptacija postojećeg objekta "Centralno Skladište"
08. Mart 2018.

Obaveštenje Da je nosilac projekta Cungu&Co D.O.O, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Adaptacija postojećeg objekta "Centralno Skladište"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije